Sponsoring (mededeling)

De Ondernemersvereniging Zevenhuizen (OVZ) behartigt de belangen van de leden en wil haar ondernemers helpen waar mogelijk.
Sponsoring van activiteiten of bemiddeling hierin is in principe géén activiteit van de OVZ.
Wanneer een verzoek voor sponsoring ontstaat kan men deze het best richten aan het betreffende bedrijf of ondernemer.